BPF-analyse.nl is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van de (persoons)gegevens van jou, jouw bedrijf en je werknemers. Wij zijn daarmee verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Als BPF-Analyse verwerken wij gegevens over onze klanten. Wij doen dit om te onderzoeken of je bedrijf onder de verplichting valt van een bedrijfstakpensioenfonds.

Wij gebruiken daarvoor een eigen systeem en Finact. Voor wat betreft Finact heeft bpf-analyse.nl een verwerkerscontract waardoor zowel bij ons als bij de partij waar wij mee samenwerken je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Je rechten

Wil je inzage in de gegevens die wij van jou of je medewerkers verwerken? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe wij de bepalingen uit de AVG naleven. Neem dan contact op met avg@psk.nl