Bedrijfstakpensioenfonds

Een Bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds, specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep. Elk bedrijf zal zich periodiek, en zeker bij het afsluiten van een pensioenregeling, de vraag moeten stellen of de huidige bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds vallen. Vraag daarom hier uw Bpf analyse aan om vervelende verrassingen te voorkomen.

Op dit moment zijn er in Nederland 58 bedrijfstakpensioenfondsen, 52 daarvan kennen een verplichtstelling. Dat wil zeggen dat als u met uw bedrijf onder de werkingssfeer van een van deze pensioenfondsen valt, u zich verplicht moet aansluiten. U zult uw werknemers moeten aanmelden.

Ook voor lopende regelingen!

Wij merken dat bedrijfstakpensioenfondsen vaker actief op zoek gaan naar bedrijven die zich, ondanks de verplichtstelling, niet hebben aangesloten bij het desbetreffende Bedrijfstakpensioenfonds. Het komt in de praktijk vaker voor dan u denkt. Dat kan komen door onbekendheid bij de werkgever, adviseur of het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten en verplichtstellingscriteria van een Bpf.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Als u uw onderneming per abuis niet heeft aangemeld, terwijl uw bedrijfsactiviteiten wel onder een verplicht gestelde Bedrijfstakpensioenfonds vallen, dan kan dit grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Het kan zelfs zo zijn dat uw bedrijf zich, met terugwerkende kracht, alsnog bij het Bpf moet aansluiten! Dat wil ook zeggen dat u met terugwerkende kracht de pensioenpremies mag afdragen over alle jaren dat u eigenlijk onder de werkingssfeer viel. Het is dan nog maar de vraag hoe uw huidige pensioenverzekeraar met de dubbel betaalde premies omgaat. Daarnaast hangt er vaak ook een fiscale claim boven het hoofd van uw werknemers. Dit komt doordat ze meer pensioen hebben opgebouwd dan wat fiscaal gezien mag.

Daarom een Bpf analyse!

Voor een klein bedrag weet u het zeker, een uitgebreide analyse van uw bedrijfsactiviteiten waarin wij toetsen of uw bedrijf wel of niet onder de werkingssfeer van een van de Bedrijfstakpensioenfondsen valt. Daarmee kunt u veel problemen voorkomen. En waar mogelijk zullen wij u adviseren om uw vrije keuze te behouden.

Kan het niet anders?

Eigenlijk niet, maar soms is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van een verplichte deelname aan een Bpf. Dit betekent dat uw bedrijf wel onder de werkingssfeer van een Bpf valt, maar de medewerkers toch een andere (gelijkwaardig) pensioenregeling mag aanbieden. Neem contact met ons op voor advies.